laadinfra

Semi-publieke laadinfra

Victor Buyck Steel Construction NV Eeklo en Wondelgem

Deze onderneming, die over zo’n 70-tal bedrijfswagens beschikt, zal via dit CPT-project 14 laadpunten installeren op zijn twee sites. Via stimuli, bijvoorbeeld het toekennen van een hoger budget aan werknemers die voor elektrisch kiezen, nemen ze bijkomende maatregelen om de voertuigvloot te vergroenen. De laadpalen zullen op 100 % groene stroom draaien en ook voor buurtbewoners toegankelijk zijn. 

start: januari 2020

status: lopende 


Groene laadzone

Verhelst Bouwmaterialen wil zijn parking voorzien van zes laadpunten. Deze zullen gevoed worden met groene stroom uit het eigen zonnepanelenpark en steeds publiek toegankelijk zijn. De installatie van de laadstations en de communicatie hierover gebeurt in samenwerking met de stad Oudenburg.

start: januari 2020

status: lopende 


Futureproofed-Energy 

Dit bedrijf beoogt de installatie van 40 AC & 10 DC laadpunten en 20 fietslaadpunten op het Evolis Business Park in Kortrijk. Deze laadpunten zullen publiek toegankelijk zijn en het project zal een substantiële impact hebben op het huidig aanbod in West-Vlaanderen. Futureproofed-Energy verwacht dat de werknemers en werkgevers van op de site, maar ook occasionele bezoekers en bezoekers van de stad Kortrijk of doorgaand verkeer gebruik zullen maken van de laadinfrastructuur. Ze beloven alvast een aantrekkelijke prijs voor het laden.

start: januari 2019

status: lopende 

 

Laadkabel voor Laden Via een Stopcontact

Slim laden

1. Vlaams Kennisplatform Slim Laden (VKSL)

Met dit project wil VITO naar een versnelde introductie van slim laden. De bedoeling is om het algemene kennisniveau van alle Vlaamse betrokkenen over slim laden te verhogen. Aan de hand van kennisvergaring en workshops willen ze de haalbaarheid van slim laden in kaart brengen op technologisch, economisch, organisatorisch en regelgevend vlak. Het platform ambieert om een nota met eerste aanbevelingen richting de Vlaamse overheid op te leveren, als eerste stap richting een door de ganse sector onderbouwd plan van aanpak slim laden 2020-2030.

start: januari 2018 

status: afgerond - Lees de voornaamste bevindingen van het VKSL: pdf bestandEindrapport VKSL - Bevindingen.pdf (167 kB)


2. Toepassingen met Vehicle-to-Gridladers (V2G)

Met dit voorlopersinitiatief van EV-consult zullen twee nieuwe V2G-laders worden geplaatst (hiermee kan je wagens laden, maar ook ontladen van de wagen naar het net). Samen met 40 bestaande met elkaar verbonden V1G-laders (hiermee kan je je wagen laden, maar niet ontladen) worden ze ingezet voor de verzameling van gegevens over het laadgedrag/potentieel van Vlaamse EV-rijders. De verzamelde data zullen o.a. worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de effecten van V2G op het net. 

start: januari 2018

status: lopende 

Clean Power for Taxis

Taxi's & Bussen

Clean Power for Taxis 

Clean Power for Taxis is een project opgestart door Bond Beter Leefmilieu. Het begeleidt gemeenten en hun taxiondernemingen bij de overstap naar een zero-emissietaxivloot.  Vandaag rijden er in Leuven, Gent, Mechelen, Brugge, Brasschaat, Knokke-Heist samen al 36 elektrische taxi’s rond. Oostende en Hasselt starten dit jaar. De ambitie van dit project is om tegen 2020 10% van de Vlaamse taxi's elektrisch te laten rijden. 

start: januari 2017

status: afgerond


Zero-emissie busvervoer (ZEB) 

Binnen het ZEB-project willen de marktpartijen actief rond Zero-Emissie Busvervoer (ZEB) samen met hun federaties en twee kennispartners nagaan hoe we in Vlaanderen de overgang naar zero-emissie voor het collectief busvervoer kunnen versnellen. Het project richt zich op de meer dan 6.800 bussen die in Vlaanderen worden ingezet voor openbaar vervoer en ander vervoer (vb. leerlingenvervoer, werknemersvervoer, toeristisch vervoer).  Met dit project wil men alle neuzen in dezelfde richting krijgen en de nodige stappen zetten om zero-emissie busvervoer mogelijk te maken. 

start: 1 januari 2017

status: afgerond

 

 

 

 

roadshow ASBE

Communicatie

Testrijders

​20 Testrijders ​leasen ​​een elektrische wagen​ en ​delen ​hem met de buurt. Zo laten ze ​inwoners ​op een toffe manier kennismaken met elektrisch autodelen en vergroenen ze het ​Vlaamse ​wagenpark. Schonere lucht, minder files, en groene energie: dat is waar een Testrijder zijn hand voor om het stuur klemt. Zin om het zelf uit te proberen? Huur dan een Testrijders wagen voor een halve dag of langer! Dit subsidieproject  van Bond Beter Leefmilieu is afgerond, maar de auto's zijn nog steeds te huur. 

start: januari 2018

status: afgerond


EV-rijders community

Met dit project wil EV Belgium een merk-onafhankelijke toekomstbestendige community van EV-rijders uitbouwen. Het project wil minimaal 50% van de EV-rijders in Vlaanderen bereiken tegen eind 2019. Daarnaast hopen ze minimaal 25% van de potentiële EV-rijders tot de aankoop van een elektrische wagen te inspireren.

start: januari 2018 

status: lopende 


Clean Power for Transport in the Picture

ASBE is de de Belgische vereniging voor fabrikanten, toeleveranciers, invoerders en verdelers van elektrische voertuigen. Met een roadshow langs de Vlaamse provincies wil ASBE het brede publiek warm maken voor milieuvriendelijke voertuigen.

start: januari 2017

status: afgerond

licht elektrisch

Licht Elektrische Voertuigen (LEV)

 365 SNEL 

Dit project is een initiatief van de KU Leuven. Zij willen onderzoeken of het haalbaar is om elke dag van het jaar met een speed pedelec - je weet wel, een fiets die 45 km/u  kan - naar je werk en terug te rijden en zo je auto thuis te laten. Ze hebben daartoe een testcampagne over heel Vlaanderen opgezet in samenwerking met bedrijven. Per bedrijf kunnen er een tiental pendelaars gedurende drie weken  de speedpelec elke dag uittesten. Zij helpen de KUleuven zo de hindernissen en verbeterpunten van deze fiets mee in kaart te brengen. 

start: maart 2018

status: lopende 


WAAK mobiliseert duurzaam groen

Maatwerkbedrijf WAAK wil inzetten op duurzaam woon-werkverkeer door een groepsaankoop 'elektrische fietsen voor de werknemers' te organiseren. Het is een origineel project waarbij de werknemers de aankoop via de fietsvergoeding zelf bijeen fietsen. De parkeerruimte die hierdoor vrij komt, zal plaatsmaken voor een natuurlijke zone.

start: februari 2018

status: lopende 


Elektrische dienstfietsen

Met de aankoop van 30 elektrische fietsen en 7 elektrische cargofietsen wil de stad Brugge inzetten op duurzame dienstverplaatsingen en leveringsmethodes ter vervanging van de dienstwagens. Dit project kadert binnen een ambitieus fietsbeleid dat Brugge voert, waarbij er ook oog is voor nieuwe fietsinfrastructuur.

start: januari 2018

status: lopende 

platform elektrische bedrijfswagens

Bedrijven

Project Parker

Vanaf januari 2020 wordt bij Umicore voor alle nieuwe bedrijfswagens van hun kaderleden systematisch gekozen voor PHEV of EV. Vanaf 2022 zullen ze uitsluitend nog volledig elektrische bedrijfswagens toestaan. Om de medewerkers te motiveren zal Umicore slimme laadpalen op de verschillende sites in België en eventueel bij de werknemers thuis plaatsen. Umicore plant meer dan 400 laadpunten te installeren tegen 2023 en zo’n 500 conventionele wagens in te wisselen voor elektrische voertuigen tegen 2026.

start: januari 2020

status: lopende 


Home @ Work

Home @ Work heeft de ambitie om het nieuwe referentieproject te worden voor een duurzame aanpak van kantoor- en magazijnontwikkeling. Duurzame mobiliteit vormt daar een essentieel onderdeel van. Om mensen te stimuleren om voor de fiets te kiezen, zullen ze een ruime fietsenstalling voor 75 fietsen aanleggen met laadpunten voor elektrische fietsen en comfortabele faciliteiten, zoals doucheruimtes. Daarnaast zullen ze 40 AC laadpunten en enkele DC laadpalen installeren voor EV’s, gestuurd door een intelligent energiemanagementsysteem. Zonnepanelen zullen de elektriciteit leveren. Het is een initiatief van Durabrik samen met Powerdale, Ingenium, Ecopuur en Q8 en wordt gerealiseerd in Drongen.

start: januari 2020

status: lopende 


Slim en flexibel laden

Multiobus is een bedrijf dat personenvervoer op maat verzorgt. Overtuigd van het idee dat personenvervoer milieuvriendelijk moet gebeuren, willen ze nu, na hun eerdere investeringen in elektrische bussen, auto’s, bestelwagens en fietsen, de bestaande laadinfrastructuur voor deze verschillende types van elektrische voertuigen uitbreiden. Multiobus besteedt in dit project ook aandacht aan innovatie, zoals het gebruik van dynamic load balancing en batterij-opslag, in combinatie met eigen opgewekte hernieuwbare energie.

start: januari 2020

status: lopende 


Encon

Encon heeft als doelstelling over te schakelen naar een volledig elektrische vloot. Hiervoor zullen ze met het CPT-project hun Infinity gebouw in Bilzen van 12 extra laadpalen voorzien. Het gebouw moet een toonbeeld zijn op het vlak van energiezuinigheid, hernieuwbare energie en duurzaamheid. Zo produceert Encon zijn eigen groene stroom - via een windturbine en zonnetrackers - waarmee ze de wagens zullen opladen. 

start: januari 2020

status: lopende 


Microflor

Om zowel het eigen wagenpark te vergroenen als tegemoet te komen aan de vraag van de klant, wil Microflor zijn hoofdsite van vier snellaadpunten voorzien. De doelstelling is dat minstens 20% van de nieuwe bedrijfswagens elektrisch wordt. Daarbij moedigt het bedrijf het gebruik van fietsen sterk aan. Dit doen ze door hun huidige fietsenstalling beter uit te rusten, met onder meer laadpunten voor elektrische fietsen. 

start: januari 2020

status: lopende 


Road to sustainable transport

Ingenieursbureau Ingenium wenst een milieuvriendelijk mobiliteitsbeleid te voeren. Daarom proberen ze sterk in te zetten op verplaatsingen via het openbaar vervoer, carpoolen, auto- en fietsdelen. Om de milieu-impact van hun bedrijfswagens te minimaliseren, wensen ze deze volledig te elektrificeren. Daarom zullen ze met behulp van de CPT-subsidies laadpunten voorzien in hun kantoor in Brugge en Gent en bij werknemers thuis. 

start: januari 2020

status: lopende 


Duurzame logistiek voor horeca

Via dit CPT-project gaat Q8 met horeca-en foodprofessional MAKRO/METRO in zee zodat die laatste tegemoet kan komen aan de vraag van klanten. Zo wilt MAKRO/METRO in een eerste stap drie parkings van zijn vestigingen in en rond Antwerpen voorzien van laadinfrastructuur. Ze zullen er in totaal 24 AC-laadpunten en 1 DC-laadpunt plaatsen. Alle laadpunten zullen 24/7 publiek toegankelijk zijn en transparante informatie en interoperabiliteit worden gegarandeerd. Dit pilootproject is bedoeld om ervaring op de bouwen die in een volgende fase ook op de overige 14 vestigingen kan worden ingezet. 

start: januari 2020

status: lopende 
 


One-Stop-Shop Groene Bedrijfsvloot

Uit verschillende studies blijkt dat minstens 55% van de werknemers volledig elektrisch zou kunnen rijden rekening houdende met hun mobiliteitsprofielen en mogelijkheid tot thuisladen. In praktijk botsen bedrijven nog vaak op  barrières die hen tegenhouden om de overstap naar elektrische voertuigen te maken.  Volgens VOKA kan 1 contactpunt al volstaan voor een onderneming om alle relevante informatie te verzamelen, te begrijpen en toe te passen op de eigen bedrijfsvloot. Voka wil een zogenaamde 1-STOP-SHOP starten om bij een 34-tal Vlaamse ondernemingen ervoor te zorgen dat ±10% van hun bedrijfsvloot omschakelt naar elektrische voertuigen.

start: januari 2019

status: lopende


SvhG vergroent zijn vloot

Solidariteit voor het Gezin wil voor 250 medewerkers de mogelijkheid bieden om de dienstwagen in te ruilen voor een (elektrische) fiets en gebruik te maken van elektrische poolwagens tegen een voordelig tarief. SvhG hoopt met dit alternatief mobiliteitsaanbod 10% van deze groep te laten overschakelen, wat neerkomt op het schrappen van 25 voertuigen. Ook zal per site bekeken worden om de voertuigen ook te delen met de omwonenden. Met de Vlaamse subsidie worden oplaadfaciliteiten voor zowel fietsen als wagens verder uitgebreid. Daarnaast zal SvhG zich professioneel laten begeleiden voor de lancering van een bestek voor oplaadinfrastructuur en voor het opzetten van een elektrisch deelsysteem.

start: januari 2019

status: lopende


Carglass vergroent zijn vloot

Binnen dit project streeft Carglass tegen 2020 naar een omzetting van 12% van de bedrijfsvloot naar zero-emissie alternatieven. Deze 12% vertaalt zich naar 21 elektrische voertuigen (EV's). Aangezien Carglass reeds 3 EV’s in de vloot heeft, zal het nog in 18 bijkomende EV’s investeren, alsook in de plaatsing van geschikte, slimme laadinfrastructuur.

start: januari 2019

status: lopende


Willemen vergroent zijn vloot

Willemen construct, een groepering van een aantal bouwbedrijven,  wil eveneens zijn bedrijfsvloot vergroenen. Ten eerste zetten ze binnen dit project in op een vermindering van het aantal voertuigkilometers, door regionaal te werken en verplaatsingen te vermijden. Ten tweede zal Willemen zijn werknemers stimuleren om milieuvriendelijke wagens te kiezen door proefritten te organiseren, het aanbod aan elektrische voertuigen te verhogen en door de laadinfra op de vestigingen uit te breiden. Ze zullen daarbij rekening houden met slim laden en energiemanagement. 

start: januari 2019

status: lopende


IT-Planet & X-Care vergroenen hun vloot

Deze firma's zijn 50 elektrische BMW i3’s aan het aankopen, en plannen er hierna nog eens 50 bij te doen. Hiermee heeft Planet Group het grootste elektrische wagenpark van België. Naast de aankoop van EV's, voorzien ze binnen dit project de nodige laadinfrastructuur (waar nodig en mogelijk ook bij de werknemers thuis) en zetten ze in op interne en externe communicatie  hierrond. 

start: januari 2019

status: lopende


Fluvia vergroent zijn vloot

De hulpverleningszone Fluvia wil zijn medewerkers aanzetten om gebruik te maken van een milieuvriendelijkere vloot. Daartoe zal er binnen dit project geïnvesteerd worden in laadinfrastructuur voor elektrische fietsen en wagens op verschillende vestigingen en in een fietsenberging. Om de voertuigen te laden, zal Fluvia stelselmatig zonnepanelen voorzien. 

start: januari 2019

status: lopende


Platform elektrische bedrijfswagens (PEB) 

Met dit project ambieert Traxio een versnelde introductie van elektrische bedrijfswagens in de grootste bedrijfsvloten van Vlaanderen. Meerdere KMO’s en grote ondernemingen - de zogenaamde EV-koplopers - doorlopen binnen dit project een vernieuwende gezamenlijke aanpak. Zij zullen hun ervaringen delen met de bedoeling dat meerdere bedrijven de overstap maken naar een elektrische vloot. 

start: januari 2017

status: afgerond

Partago

Deelsystemen

Gemeente Oud-Turnhout

De Gemeente Oud-Turnhout wil haar wagenpark vergroenen door zeven personenwagens en drie bestelwagens te vervangen door elektrische modellen. Acht nieuwe laadpunten in de parking van het gemeentehuis maken het opladen mogelijk. Tegelijk willen ze twee van deze elektrische dienstvoertuigen als deelwagen ter beschikking stellen van hun inwoners. Hiervoor voorzien ze nog een laadpaal op een nog nader te bepalen locatie.   

start: januari 2020

status: lopende 


e-Mobipunten

Via het project ‘maak een e-Mobipunt’, wil Vlaams-Brabant de elektrische deelmobililteit in regio Leuven een boost geven. Hiervoor zullen reeds geplande Mobipunten in 8 deelgemeenten uitgerust worden met laadinfrastructuur voor elektrische deelwagens, deelfietsen en particuliere fietsen. Het idee is om een kwalitatief hoogstaand en gevarieerd aanbod van gedeelde elektrische mobiliteitsdiensten te bieden en zo het privébezit van auto’s overbodig te maken. Via dit project zal de provincie waardevolle praktische ervaring opdoen, zodat later nog meer Mobipunten van laadinfrastructuur kunnen worden voorzien. 

start: januari 2020

status: lopende


CPT communityproject

De energiecoöperatie CoopStroom gaat een deelsysteem op poten zetten waarbij 12 elektrische voertuigen – comfortabele stadswagens en enkele kleine bestelwagens – gebruikt kunnen worden door de stad Brugge, de Provincie West-Vlaanderen en aangesloten coöperanten. Tegelijkertijd zal CoopStroom investeren in meerdere zonnepaneelinstallaties om de deelwagens van groene stroom te voorzien. 

start: januari 2020

status: lopende 


Sociale deelmobiliteit

De sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning en Vormingplus slaan de handen in elkaar om elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk te maken. Het doel is om de specifieke noden en uitdagingen in twee sociale woonwijken in kaart te brengen en een breed gedragen elektrisch deelsysteem uit te werken. Zo willen ze zowel vervoersarmoede als ecologische uitdagingen aanpakken.

start: januari 2020

status: lopende 


Match

Via dit demonstratieproject zal Buurtsalon Vaart in samenwerking met de stad Turnhout, Campina Energie, Fietspunt, Mobit en Fietsen Zonder Leeftijd een duurzaam alternatief voor korte verplaatsingen aanbieden. Concreet gaan ze een elektrische cargofiets en elektrische riksja voor goederen- en personenvervoer via een deelplatform ter beschikking stellen. De voertuigen zullen worden opgeladen met ongebruikte energie van zonnepanelen uit de buurt. Zo wil het project bijdragen tot een verhoogd bewustzijn, het autoluwer maken van de Turnhoutse wijken en het versterken van gemeenschapsvorming. 

start: januari 2020

status: lopende 
 


Lummen 

Op basis van een analyse van haar wagenpark heeft de gemeente Lummen beslist om een aantal oude, weinig gebruikte wagens te schrappen en te vervangen door 2 elektrische deelwagens. Deze deelwagens zullen na de uren ter beschikking staan van de inwoners van Lummen. Ook zal de gemeente laadpalen voorzien voor deze deelwagens. Daarnaast wil Lummen alternatieven voor de wagen aanbieden: ze zullen voortaan een elektrische fiets voorzien voor dienstverplaatsingen van de werknemers van de gemeente. 

start: januari 2019

status: afgerond


Bonheiden

De gemeente Bonheiden wil een viertal oude wagens wegdoen en in de plaats twee elektrische deelwagens aankopen, die buiten de kantooruren ook ter beschikking zullen staan van de inwoners van de gemeente.  Er worden daartoe ook laadpalen voorzien aan de gemeentegebouwen. Bonheiden wil eveneens PV-panelen plaatsen op een aantal gemeentegebouwen en zorgen voor een goede afstemming tussen de PV-installatie en het laden van de elektrische deelwagens om het net zoveel mogelijk te balanceren. Daartoe zullen ze een studie laten doen naar een geschikt slim laden systeem. 

start: januari 2019

status: lopende


Elektrische stadsvoertuigen ter beschikking na de kantooruren

Met dit initiatief wil Cambio een bestaand proefproject rond elektrisch autodelen van de stadsvloot in Antwerpen uitbreiden. Overdag stelt de stad deze wagens ter beschikking aan medewerkers van de stad Antwerpen. Na de werkuren hebben particulieren de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken. 

start: februari 2018

status: lopende 


Officenter deelt met de buurt

Met dit project wil Officenter ervaring opdoen in het delen van elektrische auto’s met de buurt. Tijdens de kantooruren zullen de elektrische auto’s ter beschikking staan van medewerkers en klanten. Na de kantooruren worden de auto’s gedeeld met buurtbewoners en personeel van omliggende bedrijven. Om dit doel te realiseren zullen ze samen met ZenCar investeren in een autodeelplatform. 

start: januari 2018

status: lopende


Elektrisch delen van eigen auto’s voor bedrijven en lokale overheden (E-deal)

In dit project wil Autodelen.net elektrisch autodelen bekender maken bij gemeenten en bedrijven en  er zoveel mogelijk van deze initiatieven uitrollen. Ze zullen hiervoor samenwerken met alle geïnteresseerde autodeelaanbieders en optreden als facilitator en brugfiguur.

start: januari 2018

status: afgerond -  Bekijk de gids die ze maakten met enkele manieren om deelmobiliteit uit te rollen voor bedrijven en voor gemeenten.


Cambio gaat elektrisch

Cambio zal voortaan elektrische deelwagens aanbieden. Haar focus ligt daarbij op  particulieren en zakenmensen.  

start: februari 2017

status: afgerond


E-carsharing for Cohousing

Dit initiatief van Partago richtte zich specifiek op samenwoongroepen (cohousingsites en appartementsgebouwen) die de bestaande deelfilosofie willen doortrekken naar elektrisch autodelen.

start: januari 2017

status: voortijdig stopgezet

lichte vrachtwagens

Logistiek

slimme bevoorrading voor stedelijke horeca

Sligro-ISPC wil het transport voor de bevoorrading van horeca in de binnensteden duurzaam maken. Trens BV heeft een elektrisch distributievoertuig ontwikkeld, de Trens-Logic, dat zeer geschikt zou zijn om dit doel te realiseren en een vervoersconcept met mini-hubs te introduceren. Omdat het voertuig en het vervoersconcept innovatief zijn, wil Sligro-ISPC ervaring opdoen met een pilootproject in Gent, alvorens het concept verder uit te rollen.

start: januari 2019

status: lopende 


DHL goes green in Flanders

Met dit project wil DHL een eerste uitrol doen van zero-emissievoertuigen en de nodige laadinfrastructuur hiervoor voorzien in de verschillende vestigingen, dit als basis voor een 100% zero-emissievloot in de toekomst. De voertuigen worden ingezet voor distributie binnen de stedelijke gebieden. Voor de stadslevering in Gent wil DHL twee bakfietsen cubicycles voorzien. Men hoopt op basis van deze uitrol de nodige know how op te doen om de verschillende toepassingen en mogelijkheden mee te nemen naar alle vestigingen in Vlaanderen. 

start: januari 2019

status: lopende


Elektrificatie van lichte vrachtwagens

Dit initiatief van Westlease zal via een leasingformule lichte elektrische vrachtwagens ter beschikking stellen voor verschillende logistieke diensten, zoals koerierdiensten, last mile delivery, stadsdiensten en gemeentelijke diensten. Met dit project hopen de initiatiefnemers klanten te overtuigen om te kiezen voor elektrische voertuigen, al dan niet in een leasingformule. Ze hopen zo ook de zichtbaarheid van elektrische lichte vrachtwagens voor logistieke diensten te verhogen.

start: maart 2017

status: afgerond