Publieke laadinfrastructuur

Kaart publieke laadinfrastructuur Vlaanderen

Vlaanderen is vandaag maar liefst 3724 gewone publieke laadpunten ( ≤ 22kW) rijk . Daarnaast zijn er nog eens 90 publiek toegankelijke snellaadpunten. Als we de semi-publieke infrastructuur meetellen, komen we aan 5.902 gewone laadpunten en 198 snellaadpunten. Een goed overzicht vind je in het overzicht laadpalen. De kaart bestrijkt ongeveer heel Europa.

De publieke laadinfrastructuur is in principe voor iedereen toegankelijk. Een laadsessie kan je activeren met een laadpas of smartphone en bijhorende app.

 

Laadpunten en snellaadstations

De publieke laadinfrastructuur kan opgedeeld worden in twee grote groepen: de “gewone” laadpalen met laadpunten voor Mode 3 en de snellaadstations voor Mode 4 (en soms ook Mode 3). Hoe snel je kan laden, hangt niet alleen af van de laadinfrastructuur maar ook van de kenmerken van je EV, van de laadkabel en van het aantal EV’s dat tegelijkertijd wil laden.

Om een publiek laadpunt te kunnen gebruiken heb je een Mode 3-laadkabel nodig. Bij Mode 4 hangt de laadkabel altijd vast aan het snellaadstation.

 

De publieke laadpunten die door Fluvius worden uitgerold

De Vlaamse Regering heeft begin 2016 het besluit goedgekeurd voor de uitrol van 5.000 extra laadpunten, basisinfrastructuur genoemd. Op 11 mei 2016 werd hiervan de eerste paal geplaatst en eind 2019 waren er 2.776 laadpunten operationeel onder coördinatie van Fluvius. Daarnaast zijn er ook enkele lokale besturen die de uitrol zelf regelen. Het geheel zorgt voor een mooie verspreiding  over Vlaanderen. Onderstaande kaart toont aan waar de laadpunten van de basisinfrastructuur gepland zijn.

 

 Situeringsplan van Fluvius voor de uitrol van de basisinfrastructuur in de periode 2016-2020

basisinfra

 

De laadpalen hebben volgende kenmerken:

  • Elke laadpaal is uitgerust met 2 laadpunten voor Mode 3
  • Elk van beide laadpunten kan 11 kW leveren. Dit vermogen geldt voor driefasig laden
  • Als jouw EV enkel monofasig kan laden, dan krijg je maximaal 3,7 kW

Naast de basisinfrastructuur zijn er nog meer publieke laadpunten.  Bekijk het totale aantal publieke laadpunten. 

Zelf een publieke laadpaal aanvragen

Bovendien kan u zelf een laadpaal aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Kort samengevat komt het erop neer dat u een 100% batterij-elektrisch voertuig (geen hybride) moet bezitten of gebruiken, dat u geen garage of oprit mag hebben waar u het voertuig kan laden en dat er nog geen publiek laadpunt staat in een straal van 500m rond uw woning. Meer informatie en de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen vindt u hier. Sommige gemeenten staan zelf in voor de publieke laadpalen op hun grondgebied, in dat geval moet u de aanvraag indienen bij uw gemeente.

 

Code Publiek Toegankelijk Laden

Om zoveel mogelijk eenvormigheid te bekomen, werd er een ‘code publiek toegankelijk laden’ opgemaakt binnen het EVORA-project.

Download de volledige code: pdf bestandCode publiek toegankelijk laden (5.76 MB)