VLAAMSE PROJECTEN

De Vlaamse overheid ondersteunt diverse projecten rond milieuvriendelijke voertuigen. Tot 1 september 2021 liep er een projectoproep voor (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein

Ontdek ook de subsidieprojecten die we eerder al selecteerden.

EUROPESE PROJECTEN

De Vlaamse overheid neemt ook deel aan verschillende Europese projecten.

We zijn initiatiefnemer van het Europese project BENEFIC. Hierbinnen worden verschillende infrastructuurprojecten met Europese middelen gesubsidieerd. Ontdek de geselecteerde projecten.

Met het Europese project e-MOPOLI  garanderen we een kennisuitwisseling rond e-mobility tussen negen partnerregio's. Zo zijn we op de hoogte van alle goede praktijken rond milieuvriendelijke mobiliteit.  

IDACS helpt ons om samen met vijftien partnerlanden te werken aan een betere data-uitwisseling bij laadinfrastructuur. Hierdoor zal het mogelijk worden om over heel Europa te laden met hetzelfde abonnement. 

 

PROJECT IN DE KIJKER

Het CPT-project dat we deze maand in de kijker willen zetten is dat van Sligro-ISPC en TRENS Solar Trains. Zij begonnen begin 2019 met de ontwikkeling van een 100% elektrisch voertuig voor horecabelevering in Vlaamse steden, bestaande uit een trekker en twee wagons. Elke wagon kan losgekoppeld worden en ergens in de stad worden geplaatst. De trekker kan ondertussen voortrijden met de andere wagon.

De voordelen van dit nieuwe toestel zijn dat het stil is, niet vervuilt – zelfs de koeling werkt op elektriciteit – en kortere meer efficiënte routes kan rijden. Kortom, een toestel aangepast aan de verwachtingen van de 21e eeuw!

De eerste toestellen zijn nu geproduceerd en Europees gecertificeerd. Toch kan het nog niet volledig operationeel worden ingezet. De Belgische wegcode stelt vandaag dat een toestel met meer dan 1 wagon niet op de openbare weg mag rijden. Begin volgend jaar zal hieraan worden gewerkt, om dit in de nabije toekomst mogelijk te maken.