Nieuws

Persmededeling departement Omgeving - 26 maart 2020

Steeds meer publieke laadpunten voor elektrische wagens

Op 1 januari 2020 waren er 3.814 publieke laadpunten in Vlaanderen, waarvan 90 snellaadpunten. In 2019 werden ook de eerste ultrasnelladers geplaatst. De laadpunten worden in kaart gebracht door het Vlaams Departement Omgeving dat het actieplan ‘Clean Power for Transport’ coördineert. Het gaat om laadpunten verspreid over heel Vlaanderen die voor iedereen met een elektrische wagen op elk moment toegankelijk zijn. Bijna 9 op 10 van de Belgische publieke laadpunten bevindt zich op Vlaams grondgebied. Ook worden er steeds meer laadpunten bij bedrijven geïnstalleerd.

De laatste drie jaar nam het aantal laadpunten in Vlaanderen gestaag toe. In 2017 en 2018 werden er zo’n 1.300 publieke laadpunten per jaar geplaatst, in 2019 kwamen er ongeveer 700 bij. Op 1 januari 2020 konden al 3.814 elektrische wagens tegelijkertijd laden aan een publiek laadpunt. Bovendien is dit laadnetwerk mooi verdeeld over het gewest, al 297 van de 300 Vlaamse gemeenten beschikken over minstens één publiek laadpunt. Merk wel op dat het hier niet om het aantal laadpalen gaat; een laadpaal heeft doorgaans twee laadpunten.

 

laadpunten 2020

 

In de grotere steden zijn er meer laadpunten dan in de kleinere gemeenten. Gent is koploper met 296 publieke laadpunten voor elektrische wagens. Ook Antwerpen en Mechelen hebben meer dan 100 publieke laadpunten op hun grondgebied. Slechts 3 gemeenten beschikten eind 2019 nog niet over een publiek laadpunt nl. Kaprijke, Moorslede en Sint-Laureins. De locatie van alle laadpunten is te vinden op https://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen.

Eerste ultrasnelladers

Van de 3.814 publieke laadpunten hebben 3.724 een maximum vermogen van 22 kW. De overige 90 punten zijn snellaadpunten of ultrasnellaadpunten met een vermogen van 43 kW of meer. In september 2019 werden trouwens de allereerste ultrasnelladers geplaatst nl. acht laadpunten van 350 kW aan het tankstation langs de E40 in Wetteren. Hier kunnen bepaalde elektrische modellen in minder dan 10 minuten opladen. Ondertussen gaat de uitrol in 2020 verder. In januari en februari kwamen er al meer dan 200 laadpunten bij en werd de kaap van 4.000 publieke laadpunten overschreden.

Meer elektrische wagens in het straatbeeld

Naast het laadnetwerk breidt ook het aanbod aan elektrische modellen steeds verder uit, wat duidelijk te zien is in het straatbeeld. Op 1 januari 2020 reden er 46.500 elektrische wagens rond, waarvan 13.800 batterij elektrisch (volledig elektrisch). Alle andere zijn plug-in hybrides, die 20-50 km elektrisch kunnen rijden en naast een elektrische motor ook een verbrandingsmotor hebben. Gemiddeld  rijden er dus 12 elektrische wagens rond per publiek laadpunt. Dat is een goede verhouding rekening houdende met het hoge aandeel plug-in hybrides en de mogelijkheden in Vlaanderen om privé of op het werk  te laden.

Steeds meer bedrijfsleiders kiezen voor elektrische mobiliteit

Elektrisch rijden is in opmars bij de Vlaamse bedrijven. Bijna 5 procent van alle bedrijfsvoertuigen gekocht in 2019 waren batterij elektrisch, nog eens 5 procent waren plug-in hybride. Meer dan de helft van de volledig elektrische wagens die in 2019 nieuw werd gekocht, stond op naam van een bedrijf nl. 3.516 wagens op een totaal van 6.575. Dat is exclusief de leasewagens.

Het Vlaams Departement Omgeving draagt zijn steentje bij aan de overschakeling naar elektrisch rijden. Na een eerste wagen en laadpunt enkele jaren geleden, komen er in de loop van dit jaar nog tien batterij elektrische voertuigen bij voor dienstverplaatsingen van bv. inspectiediensten.

 

Brigitte Borgmans

Woordvoerder Departement Omgeving

M 0473 73 28 30

brigitte.borgmans@vlaanderen.be

 


Nieuwe aanbevelingen rond slim laden - maart 2020

Slim laden zal een onmisbaar onderdeel worden van elektrische mobiliteit, maar er moest wel nog wat kennis en ervaring rond worden vergaard.  Daarom startte in 2018 het project 'Vlaams Kennisplatform Slim laden', dat subsidies kreeg van het departement Omgeving. Dit kennisplatform wilde het kennisniveau rond slim laden verhogen en de samenwerking tussen (markt)partijen vergemakkelijken. Dit deden ze aan de hand van workshops, excursies naar Nederland en de UK, demonstraties en door het opzetten van een kennisdatabank. Ondertussen werd het project zelf afgerond. Naast talrijke beoogde spin-off effecten is het concrete resultaat een nota van aanbevelingen voor het departement Omgeving ter voorbereiding van een agenda voor een Vlaams programma Slim Laden 2020-2030.

nota met aanbevelingen: pdf bestandEindrapport VKSL - Bevindingen.pdf (167 kB)

Goede praktijken rond elektrische deelmobiliteit in gemeenten - december 2019

Een aantal elektrische wagens van de gemeente na de kantooruren ter beschikking stellen als deelwagen voor de inwoners, met bijhorende laadpaal en parkeerplaats; er zijn nu al een paar gemeenten die het doen. Bonheiden, Lummen en Antwerpen zijn er volop mee bezig en ook Oud-Turnhout heeft dit jaar dit plan opgevat. Ze kunnen hiervoor op financiële steun rekenen van het departement Omgeving via de jaarlijkse subsidie-oproep. Bonheiden combineert dit project bovendien met zonnepanelen en een slim energiemanagementsysteem, zodat de elektrische deelwagens op de meest wenselijke momenten laden. 
Het is niet altijd even evident om deelwagensystemen in een gemeente te introduceren en inwoners hiermee bekend te maken. Deze nieuwe gids laat drie goede methoden zien om elektrisch autodelen makkelijk van de grond te krijgen. De gids werd geschreven vanuit het subsidieproject ‘e-deal’.
 

Op 3 december 2018 zijn elf medewerkers van het Vlaams Departement Omgeving op een speed pedelec gestapt. Ze zullen met deze snelle, elektrische fietsen gedurende drie weken elke dag pendelen tussen hun woonplaats en hun werkplek in het Ferrarisgebouw in Brussel. Ze testen hoe haalbaar dit is tijdens een koude, regenachtige maand als december. Dit is een vrij unieke gebeurtenis omdat, met de test, het departement zelf rechtstreeks participeert in het project "365SNEL, met een speed pedelec snel heen en weer in het verkeer". Het project past in het Clean Power for Transport Actieplan van de Vlaamse Regering waarmee de omslag naar meer milieuvriendelijke voertuigen wordt beoogd. Meer informatie over het project vind je op https://365snel.net/.

 

Op 17 juli 2018 heeft minister Tommelein 21 projecten goedgekeurd in het kader van het Europees project BENEFIC. De komende twee jaar komen er in Vlaanderen, het Brussels Gewest en Nederland meer dan 1.000 laad- en tankpunten bij voor personenwagens, elektrische taxi’s, elektrische bussen, vrachtvervoer en binnenvaartschepen. In totaal krijgen de projecten samen 5,3 miljoen euro steun voor (ultra)(snel)laadinfrastructuur, tankstations voor LNG, CNG en waterstof, en walstroominstallaties. Meer info vind je op www.benefic.eu.

 

Op 14 juni 2018 organiseert het Vlaams Kennisplatform Slim Laden een eerste workshop in Eneryville Genk. Het Vlaams Kennisplatform Slim Laden is een neutraal kennisplatform en centraal aanspreekpunt voor alle Vlaamse stakeholders met interesse in “slim laden”. Meer informatie over de workshop kan u vinden op de website www.vksl.be. Inschrijven kan via info@vksl.be.

 

Op 27 april 2018 vond de inspiratiedag “op weg naar zero-emissievervoer” plaats. Dit werd georganiseerd door het Departement Omgeving. De inspiratiedag had tot doel om bij te dragen aan een doorbraak van milieuvriendelijke voertuigen in Vlaanderen en de transitie naar zero-emissievervoer. Sinds begin 2017 werden, in het kader van het CPT-actieplan, 17 projecten gestart. De voorstelling van al deze projecten door de trekkers vormde de kern van deze inspiratiedag. 

De foto's zijn hier te bekijken.  De presentaties van deze dag:  deel 1 en deel 2.  

 

Eind 2017 werd door de KU Leuven, de VUB en ASBE een studie afgerond m.b.t. het potentieel van lichte elektrische voertuigen in Vlaanderen. Het eindrapport beschrijft de markt, het (milieu)potentieel van deze voertuigen, de bestaande drempels en de weg vooruit. Het gaat hierbij bv. over elektrische fietsen, maar evengoed over voortbewegingstoestellen (zoals steps) of over bromfietsen.

Vanuit de studie is ook een website www.lichtelektrischevoertuigen.be opgebouwd, waarop alle informatie hierover per model werd bijeengebracht.   

 

In september 2017 werd door EVConsult, VUB, ASBE/AVERE en IDEA Consult een studie afgerond m.b.t extra stimulansen voor elektrische voertuigen in Vlaanderen. Het eindrapport beschrijft de mogelijke maatregelen en de verwachte impact, en geeft een verdieping van een selectie van maatregelen met een grote potentiële impact (parkeerincentives, snellaadinfrastructuur, elektrisch autodelen en visibele quick-wins). 

 

In september 2017 bevroeg het Vlaams Energieagentschap gebruikers van een privé elektrisch voertuig . Met een responscijfer van 75% geeft het onderzoek een heel goed inzicht in de motivatoren om een elektrisch voertuig aan te schaffen, het gebruik van en de tevredenheid met het voertuig. Ook op de (semi)publieke laadinfrastructuur wordt ingezoomd. De resultaten vind je hier.