Kostprijs

Hoeveel kost een elektrisch voertuig?

In de TCO-tool wordt een gedetailleerde berekening gemaakt van de kost van een elektrisch voertuig. Die kost is een samenspel van verschillende factoren, waarvan we er hier een aantal verder toelichten.  
 

Hoeveel kost een laadbeurt?

Vaak zal een elektrisch voertuig thuis worden geladen. Om te weten hoeveel zo’n laadbeurt thuis kost, moeten we een aantal veronderstellingen maken. Reken op ongeveer 5 euro per 100 km. Daarvoor krijg je minder dan 4 liter benzine of diesel.

Hoe zijn we aan dit cijfer gekomen?

  • We vertrekken van een gezin met een gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik zonder EV van 3500 kWh. Voor de eenvoud rekenen we met het enkelvoudig tarief.
     
  • Volgens de V-test van de VREG bedraagt de elektriciteitsfactuur 932 euro per jaar bij de goedkoopste leverancier (januari 2019).
     
  • Nu koopt dat gezin een EV dat 17 kWh/100 km verbruikt en waarmee ze 20 000 km per jaar rijden. Dat betekent een verbruik van 3400 kWh per jaar. Als ze altijd thuis opladen met een rendement van 90%, dan bedraagt hun meerverbruik 3778 kWh.
     
  • In dat geval komt er 1000 euro bij de elektriciteitsfactuur bij. Dat komt neer op 0,265 euro per kWh. Bij een verbruik van 17 kWh per 100 km geeft dat 4,5 euro per 100 km. 

Een laadbeurt aan een laadpaal zal wat duurder uitvallen. De prijzen variëren en worden bepaald door het basistarief aan de gebruikte laadpaal, de kaart waarmee geladen wordt en de aard van het aangegane abonnement. Bij de publieke laadpalen die werden en nog steeds worden uitgerold in opdracht van de Vlaamse overheid varieert het bedrag licht door de indexering in het jaar dat de paal in kwestie geplaast werd. Aan een publieke paal die geplaatst werd in 2017 betaal je ook vandaag nog 0,32 euro/kWh. Werd de laadpaal geplaatst in 2019 dan betaal je 0,39 euro/kWh. Voor palen geplaatst in 2020 is de prijs momenteel nog dezelfde als die van de palen uit 2019. Hieronder een overzicht:

0,32 euro/kWh voor een publieke paal geplaatst in 2017
0,34 euro/kWh voor een publieke paal geplaatst in 2018
0,39 euro/kWh voor een publieke paal geplaatst in 2019
0,39 euro/kWh voor een publieke paal geplaatst in 2020

De kosten voor het opladen van je auto bij een snellader zijn hoger; vaak het dubbele. Snelladers vergen namelijk, vergeleken met gewone laadpunten, een grotere investering en meer onderhoud. Maar op 20 minuten tijd is je auto wel al weer voor een groot deel opgeladen, klaar om te vertrekken. 

 

Hoeveel kost het onderhoud van het elektrisch voertuig?

Het onderhoud van een EV is veel eenvoudiger dan van een benzine- of dieselwagen. Dat komt omdat een EV geen motorolie, oliefilter, luchtfilter, bougies of V-riemen heeft. Verder zijn er ook veel minder bewegende onderdelen in de motor waardoor die minder slijtagegevoelig is. Een EV gebruikt meestal een vrij eenvoudige transmissie, zonder versnellingsbak noch koppeling. Klassieke pannes zoals motorolielekkage, verkeerde brandstoftanken, een slippende koppeling, een kapotte uitlaat of slecht starten komen simpelweg niet voor bij een EV. 

Bovendien zullen ook de remblokken en -schijven minder verslijten, omdat bij het vertragen een deel van de energie wordt gerecupereerd via de elektromotor. De banden daarentegen ondervinden iets meer slijtage door het relatief hogere gewicht van een EV en het hogere motorkoppel dat op de weg moet worden overgebracht.

Er zullen dus minder onderhoudsbeurten nodig zijn, waardoor je minder tijd verliest en goedkoper af bent.


Van welke extra voordelen kunnen EV-rijders gebruik maken?

 

Premie voor particulieren, vzw's, taxi- en autodeelaanbieders voor aankopen enkel nog tot eind 2019

In Vlaanderen kunnen particulieren, vzw’s, taxi- en autodeelaanbieders die in 2019 een nieuwe volledig elektrische wagen, elektrische bromfiets klasse B of een elektrische motorfiets bestelden, nog een premie aanvragen tot 31 oktober 2020. Voor dergelijke voertuigen gekocht in 2020 wordt niet langer een premie aangeboden. De exacte voorwaarden vind je hier.

 

BIV en verkeersbelastingEV_rijdt_voorbij_belastingsdienst

 

In het Vlaams Gewest is een EV vrijgesteld van BIV (belasting op inverkeerstelling) en jaarlijkse verkeersbelasting. Dat geldt tot eind 2020 ook voor een wagen op aardgas of een PHEV. De precieze voorwaarden voor CNG en PHEV kan je hier nalezen

Fiscale voordelen voor particulieren

Voor de aankoop van een elektrische motorfiets, drie- of vierwieler kan belastingvermindering worden bekomen in de personenbelasting. Bij de driewielers moet het gaan om voertuigen met een maximumsnelheid van meer dan 45 km/u. Bij de vierwielers gaat het over voertuigen met een lege massa van ten hoogste 400 kg (550 kg voor voertuigen gebruikt in het goederenvervoer), exclusief de batterijen. De belastingvermindering bedraagt 15% van de aankoopprijs met een maximum van 3.070 euro bij de motorfiets en de driewieler en 5.040 euro bij de vierwieler (aanslagjaar 2019).

Fiscale voordelen voor werkgevers

Een elektrisch bedrijfsvoertuig geeft een aantal fiscale voordelen t.o.v. een klassiek voertuig met verbrandingsmotor. Door de hoge fiscale aftrek en het lage Voordeel Alle Aard (VAA) is zowel de werkgever als de werknemer beter af.

De fiscale voordelen voor de werkgever zijn afhankelijk van de rechtsvorm van het bedrijf:

In een vennootschap zijn de kosten van aankoop en gebruik van een bedrijfswagen gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Een EV (of een ander voertuig met 0 gr CO2-uitstoot) geniet hier van een extra voordelige aftrekbaarheid van 120% in de vennootschapsbelasting. Ook de kosten van een oplaadpunt, ook bij de werknemer thuis, mogen meegeteld worden.

foto1

Ter vergelijking: voor benzine- en dieselmotoren bepaalt de CO2-uitstoot de maximale aftrekbaarheid. Een wagen die minder dan 60 gr CO2-uitstoot, geniet van 100% fiscale aftrek. Voor wagens die meer uitstoten, is het aftrekpercentage lager.

Vanaf 1 januari 2020 zal dit systeem worden aangepast en zal een nieuwe formule gebruikt worden. Wagens die meer dan 200 g CO2 uitstoten, zullen dan nog van een aftrek van 40% genieten; voor de andere zal die tussen de 50% en de 100% liggen naar gelang de CO2-uitstoot.

De kosten van het elektrisch laden worden beschouwd als een brandstofkost waarop de schaal van 75% van toepassing is.

Voor een zelfstandige met een eenmanszaak of vrij beroep wordt er voor personenwagens vanaf 1 januari 2018 ook onderscheid gemaakt tussen de verschillende voertuigen. De fiscale aftrek zal variëren in functie van de CO2-uitstoot met een minimum aftrekbaarheid van 75% en een maximum van 100%.

Ook de elektriciteitskosten zijn 75% aftrekbaar.

De BTW op de autokosten kan - voor wat betreft bepaalde economische activiteiten – worden afgetrokken tot een maximum van 50%. Deze beperking geldt eveneens voor de BTW op de kosten van de elektriciteit afgenomen via een laadpaal. De BTW op de kosten van een oplaadstation kan volgens de gewone regels in aftrek worden gebracht tot een maximum van 100%. De details van deze regeling zijn terug te vinden in artikel 45 van het BTW-wetboek. 

Fiscaal voordeel voor werknemers

Voor de werknemer is een elektrisch bedrijfsvoertuig eveneens fiscaal gunstig. De berekening van het Voordeel Alle Aard (VAA) is gebaseerd op de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde. Voor een elektrisch voertuig, dat geen CO2-uitstoot, komt dit niet op 0 uit, maar wordt gebruik gemaakt van een, zij het lage, vaste CO2-parameter.