veelgest

Hoeveel kost een milieuvriendelijke wagen?

Een milieuvriendelijke wagen is in aankoop vaak duurder dan een klassieke wagen, maar goedkoper in gebruik (zo’n 5 euro per 100 km). Daarnaast geniet je van heel wat voordelen, zoals een vrijstelling voor de belasting op de inverkeerstelling en voor de jaarlijkse verkeersbelasting. Vergelijk hier de total cost of ownership (TCO) van elektrische, plug-in hybride, aardgas-, waterstof- en brandstofwagens.

Kunnen zelfstandigen een premie krijgen voor een zero-emissievoertuig? 

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 20 december 2019 definitief om de premie voor zero-emissievoertuigen stop te zetten vanaf 1 januari 2020. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor voertuigen die nog in 2019 besteld werden. Wie nog in 2019 een elektrische wagen, elektrische bromfiets klasse B of een elektrische motorfiets bestelde, waarvan de levering/inschrijving pas in 2020 plaatsvindt, komt wel nog aanmerking, indien je de premie aanvraagt  uiterlijk op 31 oktober 2020 na inschrijving van het voertuig. De premie moet ook altijd aangevraagd worden binnen de 3 maand na de eerste inschrijving van het voertuig. Onder deze condities geldt dat zelfstandigen ook een premie kunnen krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bv. BVBA, CVBA, Commanditair Vennootschap, Landbouwvennootschap, NV, VOF). Ook bij overdracht of inbreng van een wagen naar een rechtspersoon binnen de drie jaar na eerste ingebruikname vervalt de premie. 

Rijdt een milieuvriendelijke wagen hetzelfde als een gewone wagen?

Een elektrische wagen heeft geen versnellingsbak. Het rijden is bijzonder gemakkelijk en aangenaam, zoals bij andere automatische wagens. Een elektrische wagen is ook veel stiller en heeft op elk ogenblik zijn maximale koppel beschikbaar. Elektrische wagens trekken daarom sneller op dan klassieke wagens en kunnen probleemloos 120 km per uur of sneller rijden. 

Hoe ver kan ik rijden met een milieuvriendelijke wagen?

Met een elektrische auto kan je, zonder bijladen, zo’n 100 tot 400 kilometer rijden, afhankelijk van de grootte van het batterijpakket en je rijstijl en -snelheid. Daarom is hij ideaal voor dagelijks gebruik, zoals voor woon-werkverkeer. Sommige duurdere modellen (bv. Tesla) hebben al een grotere actieradius tot 460 km. Dat betekent dat je comfortabel naar Parijs kan rijden zonder te laden. Bovendien worden er nieuwe modellen aangekondigd voor de komende jaren met een steeds grotere actieradius. Een overzicht van de modellen vind je hier

Hoe lang moet ik een elektrische wagen opladen?

Dat hangt af van de capaciteit van de batterij in je wagen en het vermogen van het laadpunt. Aan een gewoon stopcontact (bv. thuis), reken je best 6 tot 10 uur om je wagen volledig op te laden. Aan een laadpunt gaat het meestal sneller en bij snelladers kan het al op een halfuur, als de auto die jij koopt het toestaat. 

Welke soorten laadpunten bestaan er?

Laadpunten worden ingedeeld in drie categorieën naar gelang het vermogen: normaal laden, versneld laden en snelladen. Normaal laden gaat tot 11 kW (bij een gewoon stopcontact, zoals thuis, is dat meestal 3,7 kW). Versneld laden gaat tot 22 kW en bij snelladen spreken we vaak over 43 kW of 50 kW. De eerste laadpunten met 150 kW worden ondertussen al geïnstalleerd. Laadpunten kunnen ook verschillen naargelang de stekker die gebruikt wordt; ook al is dit voor het gewone laden gestandaardiseerd.

Lees meer over het laden van je wagen

Hoeveel milieuvriendelijke wagens zijn er in Vlaanderen?

Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van het wagenpark in Vlaanderen met daarin het aandeel van de milieuvriendelijke wagens:

Categorie 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aandeel 2019

Batterij elektrisch

1.287

2.229

3.732

5.547

7.910

13.754

0,39 %

Plug-in hybride

448

2.122

7.676

17.495

25.726

32.733

0,92 %

Aardgas (CNG)

998

1.537

3.727

6.221

6.218

12.395

0,35 %

Waterstof

2

4

10

13

23

31

0,00 %

Totaal milieu-vriendelijk

3.108

6.612

16.075

29.942

43.303

58.913

1,65 %

Totaal alle wagens

3.296.689

3.347.610

3.405.291

3.425.678

3.538.705

3.870.473

100 %

 

Tijdens 2019 zagen de nieuwe inschrijvingen van personenwagens in Vlaanderen eruit als volgt:

Categorie 

Aantal

Aandeel

Batterij elektrisch

6.575

1,95 %

Plug-in hybride

6.693

1,99 %

Aardgas (CNG)

2.720

0,81 %

Waterstof

5

0,00 %

Totaal milieu-vriendelijk

15.993

4,75 %

Totaal alle wagens

336.387

100%

Raadpleeg meer cijfers en statistieken....

Kan ons elektriciteitsnet dit wel aan?

Het jaarverbruik van een elektrische wagen is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden, zo’n 3 à 4 MWh per jaar. Zolang het aantal elektrische voertuigen beperkt is, zijn er geen extra elektrische centrales nodig om ze van stroom te voorzien.
Bij een grote doorbraak van de elektrische wagens ligt dat anders. Dan zal het erop aan komen om op een slimme manier te laden zodat de capaciteit van het elektriciteitsnet zo goed mogelijk wordt benut. Dat kan bv. ’s nachts aan een (voor sommigen ook) voordelig nachttarief wanneer de vraag naar elektriciteit veel kleiner is. Wanneer we met z’n allen elektrisch gaan rijden, zullen er meer fundamentele aanpassingen aan het systeem nodig zijn. Daarin kan de elektrische wagen als rijdende, maar vaak ook stilstaande batterij een rol spelen.

Welke impact heeft een milieuvriendelijke wagen op ons milieu?

De globale milieu-impact van milieuvriendelijke wagens is kleiner dan die van andere wagens, ook als de productie van de wagen en van de brandstof/elektriciteit worden meegeteld. Een elektrische wagen stoot veel minder CO2 en luchtverontreinigende stoffen uit dan een gewone wagen op benzine of diesel. Bovendien zijn elektrische motoren voor wagens erg efficiënt en veel stiller dan andere motoren, waardoor ze veel geluidsoverlast voor mens en dier vermijden. Ook CNG-wagens zijn milieuvriendelijker, al is het verschil met gewone wagens minder groot.

Lees meer over de impact van wagens op ons milieu

Waarom wordt elektrische verwarming afgeraden en elektrisch rijden wel aangemoedigd?

Over het algemeen wordt het gebruik van elektriciteit voor verwarming afgeraden terwijl het gebruik van elektrische wagens sterk wordt gepromoot. Dat heeft te maken met de efficiëntie.

Zowel bij klassieke thermische centrales als bij kerncentrales wordt eerst warmte geproduceerd, die pas daarna wordt omgezet in mechanische en elektrische energie. Het omzetten van warmte in mechanische energie is echter niet efficiënt. Bij die omzetting gaat steeds een deel van de warmte verloren door afgifte aan een koelere omgeving (daarvoor zijn er koeltorens nodig). Het resultaat is dat de typische efficiëntie van een klassieke thermische centrale ongeveer 30% bedraagt terwijl die bij moderne centrales opgedreven kan worden tot een kleine 50%.

Als je je huis verwarmt met elektriciteit die opgewekt wordt in een thermische centrale, dan heb je minder dan de helft van de thermische energie ter beschikking die oorspronkelijk in de centrale werd opgewekt. Dat komt enkel en alleen door de inefficiënte omzetting van warmte in elektrische energie in de centrale. Het is veel interessanter om de verbranding bij je thuis te laten plaatsvinden: zo kan je bijna alle vrijkomende warmte onmiddellijk gebruiken voor verwarming.

Bij een auto kan je de omzetting van thermische energie (verbranden van diesel of benzine) naar mechanische energie (beweging van de auto) niet vermijden. Je wil immers dat je auto vooruitgaat. Het is echter wel juist dat de elektrische energie voor een elektrische auto eerst in een elektrische centrale opgewekt moet worden. Op het eerste gezicht zou je dus kunnen denken dat een benzine-/dieselwagen evenveel CO2 uitstoot als een elektrische wagen. Toch is een elektrische wagen milieuvriendelijker, omdat

  • de efficiëntie van een verbrandingsmotor ongeveer 30% bedraagt, wat laag is. Dit moet je vergelijken met de efficiëntie van de elektrische centrales die toch iets hoger is;
  • elektrische auto's bij het remmen energie kunnen recupereren en opnieuw opslaan in de batterij voor later gebruik (hybride wagens kunnen dit ook). Dit verbetert het rendement.

Een bijkomend voordeel is dat de uitstoot van schadelijke gassen beter beheerd kan worden in een grote elektrische centrale dan in elke individuele auto.

Zolang je voor je elektrische auto stroom gebruikt die opgewekt wordt in een klassieke thermische centrale (op kolen en gas), blijft je auto natuurlijk verantwoordelijk voor CO2-uitstoot, maar wel minder dankzij de betere efficiëntie. Alternatieven die geen of veel minder CO2 produceren zijn kernenergie en hernieuwbare energie (zonne-energie, windenergie, enz.). Ook daarom is het belangrijk dat we een groter aandeel van onze elektriciteit halen uit hernieuwbare energievormen. 

Lees meer over de milieu-impact van elektrische wagens