Cijfers en statistieken

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers in België en Vlaanderen. Om deze cijfers ook in een Belgisch en Europees perspectief te plaatsen kan u terecht op het European Alternative Fuels Observatory.

Inschrijvingen van nieuwe wagens in Vlaanderen per brandstof en per eigenaar

Ondanks de pandemie werden in de eerste helft van 2020 al 3.607 batterij elektrische wagens ingeschreven in Vlaanderen. Dat is meer de helft van de nieuwe aankopen in  2019, toen werden er 6.575 batterij elektrische wagens aan de vloot toegevoegd. Er werden dit jaar ook al 3 waterstofwagens en 863 CNG wagens ingeschreven. Als we de plug-in hybriden hierbij optellen, komen we aan een totaal van bijna 11.000 nieuwe milieuvriendelijke wagens in Vlaanderen. 

 Nieuwe inschrijvingen

Batterij elektrisch

Plug-in hybriden

CNG

2016

1.529

5.590

2.007

2017

1.979

9.381

2.137

2018

2.658

6.925

3.203

2019

6.575

6.693

2.720

Eerste helft 2020

3.607

6.490

863

 

 

Marktaandeel milieuvriendelijke personenwagens in Vlaanderen

Ook in 2020 maken milieuvriendelijke wagens een steeds groter aandeel uit van de nieuwe aankopen. Het marktaandeel milieuvriendelijke wagens overstijgt nu 8 %, waar het in 2019 nog minder dan 5 % bedroeg. Het marktaandeel batterij elektrische wagens stijgt minder snel dan het aandeel plug-in hybriden. Waar de beide aandelen in 2019 rond de 2 % schommelden, doen plug-in hybriden (bijna 5 %) het in 2020 voorlopig beter dan batterij elektrische wagens (2,72 %). De dalende trend van het aandeel CNG wagens zet zich voort.

aandeel 2020

 

Aantal milieuvriendelijke wagens in Vlaanderen

Op 1 juni 2020 reden er 60.425 milieuvriendelijke wagens rond in Vlaanderen ofwel 1,69 % van het wagenpark. Het aantal plug-in hybride wagens in de vloot ligt iets lager dan het aantal dat we eind vorig jaar rapporteerden (zie onderstaande figuur). Dit wil niet zeggen dat het aantal effectief is afgenomen, maar is het gevolg van een nieuwe indeling voor de plug-in hybride wagens.

 

 

Elektrisch voertuigenpark opgesplitst naar type

In de eerste helft van 2020 werden er al 6.492 nieuwe elektrische 2-, 3- en 4-wielers (excl. personenwagens) aan de vloot toegevoegd. Net zoals in 2019 vertegenwoordigen deze licht elektrische voertuigen 70 % van de hele elektrische voertuigvloot in Vlaanderen. Het aantal elektrische bestelwagens stijgt licht, in tegenstelling tot de vrachtwagens. Ook het aantal elektrische bussen, met inbegrip van waterstofbussen, neemt lichtjes toe.  

 

Inschrijving personenwagens in Vlaanderen naar brandstof

Van alle nieuwe inschrijvingen bedraagt het aandeel milieuvriendelijke wagens 8,28 % in de eerste helft van 2020. Voor batterij elektrische wagens is dit 2,72 %.

 

Hoeveel milieuvriendelijke wagens zijn er in Vlaanderen?

 Evolutie wagenpark in Vlaanderen:

 

Categorie 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1/7/2020

Batterij elektrisch

1.287

2.229

3.732

5.547

7.910

13.754

16.814

Plug-in hybride

448

2.122

7.676

17.495

25.726

32.733

30.470*

Aardgas (CNG)

998

1.537

3.727

6.221

6.218

12.395

13.110

Waterstof

2

4

10

13

23

31

31

Totaal milieu-vriendelijk

3.108

6.612

16.075

29.942

43.303

58.913

60.425

Totaal alle wagens

3.296.689

3.347.610

3.405.291

3.425.678

3.538.705

3.570.471

3.568.183

* Het lagere aantal t.o.v. 2019 is het gevolg van een nieuwe indeling voor de plug-in hybride wagens. In realiteit neemt het aantal plug-ins (en dus milieuvriendelijke wagens) in de Vlaamse vloot toe.

 

Nieuwe inschrijvingen personenwagens Vlaanderen

Categorie

2019

Aandeel 2019

Eerste helft 2020

Aandeel 2020

Batterij elektrisch

6.575

1,95 %

3.607

2,72 %

Plug-in hybride

6.693

1,99 %

6.490

4,90 %

Aardgas (CNG)

2.720

0,81 %

863

0,65 %

Totaal milieu-vriendelijk

15.993

4,75 %

10.963

8,28 %

Totaal alle wagens

336.387

100 %

132.451

100 %

 

Inschrijvingen elektrische tweewielers Vlaanderen1

De speed pedelec is aan een stevige opmars bezig. In 2019 schoven er maar liefst 12.132 stuks over de toonbank, in 2020 al 5.377. Ook elektrische bromfietsen zijn populair. 

Categorie

2017

2018

2019

2020 t.e.m. mei

Speed Pedelecs

4.591

8.520

12.132

3.863

Bromfietsen < 25 km/uur

285

213

366

137

Bromfietsen > 25 km/uur

349

1.165

2.642

509

Motorfietsen

82

261

455

125

Totaal licht elektrisch

5.307

10.194

15.632

4.641

1Bron cijfers FOD – DIV. Dit zijn eerste inschattingen – verdere validatie van de gegevens moet nog gebeuren

 

Hoeveel publieke laadpunten telt Vlaanderen?

Op 1 januari 2020 telde Vlaanderen 3.814 publieke laadpunten, waarvan 90 snellaadpunten. In 2019 plaatste Vlaanderen ook de eerste ultrasnelladers. In de eerste helft van 2020 kwamen er al 200 publieke laadpunten bij. De laadpunten worden in kaart gebracht door het Vlaams Departement Omgeving dat tot nu toe het actieplan ‘Clean Power for Transport’ coördineert. Het gaat om laadpunten verspreid over heel Vlaanderen die voor iedereen met een elektrische wagen op elk moment toegankelijk zijn. Op deze pagina kan je het dichtstbijzijnde laadpunt vinden.

laadpunten 2020