Beleid

Er worden diverse initiatieven genomen om de omschakeling naar meer milieuvriendelijke voertuigen te bevorderen. Vaak kaderen die in de Europese richtlijn ‘Clean power for transport’, die eind 2014 werd gepubliceerd. In Vlaanderen werd eind 2015 een actieplan goedgekeurd om de doorbraak van deze voertuigen te ondersteunen. Begin 2016  werd het besluit goedgekeurd voor de uitrol van infrastructuur ten behoeve van elektrische voertuigen.

pdf bestandActieplan Clean Power for Transport (6.43 MB)

pdf bestandBesluit ter stimulering van de infrastructuur voor elektrische voertuigen.pdf (504 kB)

Jaarlijks wordt aan de Vlaamse Regering gerapporteerd over de vorderingen van het actieplan. Er werden al vier jaarrapporten gepubliceerd.

pdf bestandJaarrapport 2016 Clean Power for Transport (975 kB)

zip bestandJaarrapport 2017 Clean Power for Transport.zip (7.07 MB)

pdf bestandJaarrapport 2018 Clean power for transport.pdf (483 kB)

pdf bestandJaarrapport 2019 Clean Power for Transport (1.3 MB)

pdf bestandJaarrapport 2020 Clean Power for Transport (803 kB)

Om steden en gemeenten te informeren over het huidige beleid rond oplaadpunten en de openbare dienstverplichting uit bovengenoemd besluit werden een brochure en een gids opgemaakt.

pdf bestandBrochure oplaadpunten in steden en gemeenten - welke mogelijkheden zijn er.pdf (3.51 MB)

pdf bestandGids elektrisch rijden voor lokale overheden.pdf (4.9 MB)

Het actieplan bevat een aantal concrete doelstellingen voor 2020.

 

2020

Batterij elektrische wagens

60500

Plug-in hybride wagens

13600

CNG-wagens

41000

 

 

Laadpunten

7400

CNG-tankstations

300

Waterstof-tankstations

20

In het actieplan is afgesproken om vanaf begin 2016

  • een aankooppremie van maximaal 5000 euro te voorzien voor zero-emissiewagens
  • geen belasting op inverkeerstelling meer te heffen voor deze wagens
  • geen jaarlijkse verkeersbelasting meer te heffen voor deze wagens
  • een basisinfrastructuur van 5000 elektrische laadpunten uit te bouwen tegen 2020
  • eigenaars van elektrische wagens de kans te geven om een laadpaal aan te vragen onder bepaalde voorwaarden
  • een databank op te bouwen waarin alle laadpunten worden opgenomen