over-de-premie

Vraag HIER je premie aan

Wat is een zero-emissiepremie?

Sinds januari 2016 heb je als particulier recht op een zero-emissiepremie bij de aankoop van een 100% elektrische wagen (op batterijen of brandstofcellen). En dat bovenop heel wat andere voordelen, zoals een vrijstelling voor de belasting op inverkeerstelling en voor de jaarlijkse verkeersbelasting en weinig verbruikskosten. Voordelen die trouwens ook gelden voor plug-in hybrides en aardgaswagens. 

Hoeveel bedraagt de premie?

Je premie is afhankelijk van de cataloguswaarde (inclusief btw) van je nieuwe wagen. Voor 2018 werden daar vier categorieën voor vastgelegd:

Cataloguswaarde Premie

< 31.000 euro

3.000 euro

31.000 euro – 40.999,99 euro

2.500 euro

41.000 euro – 60.999,99 euro

2.000 euro

> 61.000 euro

1.500 euro

De Vlaamse regering kondigde op 2-2-2018 een wijziging aan van de onderstaande voorwaarden en premiebedragen. De doelgroep zou uitgebreid worden naar vzw's en aanbieders van autodelen. De premiebedragen zouden in 2018 en 2019 even hoog blijven als in 2017 (dus max. 4000 euro premie). Deze nieuwe regeling is nog niet definitief goedgekeurd. De definitieve goedkeuring wordt verwacht in april-mei 2018.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De premie is er enkel voor natuurlijke personen. De premie geldt dus niet voor leasingwagens of bedrijfswagens.
  • Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen eveneens een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bvb. BVBA, CVBA, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, NV, VOF, VZW). Ook bij overdracht of inbreng van een wagen in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie worden terugbetaald.

 • Ieder natuurlijk persoon heeft recht op maximaal één premie.
 • Het moet gaan om een nieuwe wagen die besteld is vanaf 1-1-2016.
 • De premie is er alleen voor
  • wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
  • lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).
 • De premie is er uitsluitend voor 100% elektrische voertuigen (geen hybride voertuigen) of voertuigen met brandstofcellen (op waterstof). Elektrische wagens met een kleine aanvullende motor op fossiele brandstoffen (range extender) komen niet in aanmerking (bvb. BMW i3 met range extender).
 • De wagen moet ingeschreven worden in het Vlaams Gewest.
 • U moet de wagen minstens drie jaar behouden.
 • U moet uw premie binnen de 3 maand na de eerste inschrijving bij de Dienst voor Inschrijving van voertuigen (DIV) online aanvragen.

Let op: 

De premiehoogte is vanaf nu afhankelijk van de datum van aanmelding na ingebruikname van het voertuig.  ​Uiterlijk binnen de 3 maand na inschrijving bij de DIV moet de premie aangevraagd worden en moeten alle bewijsstukken (bestelbon, factuur, betalingsbewijs, inschrijvingsbewijs) online bezorgd worden aan het VEA.  (zie ‘Hoe de premie aanvragen').

 

Hoe hoog is de huidige premie voor de diverse wagens?

Een volledige lijst met ook alle varianten per model vind je hier

Bereken je voordeel >