Cijfers en statistieken

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers in België en Vlaanderen. Om deze cijfers ook in een Europees perspectief te plaatsen kan u terecht op het European Alternative Fuels Observatory.

Inschrijvingen van nieuwe wagens in Vlaanderen per brandstof en per eigenaar. Januari – December 2017

Van januari tot en met december 2017 werden 1978 elektrische wagens en 1 met waterstof elektrische wagen ingeschreven. Er werden ook 2137 CNG wagens ingeschreven. Samen met de plug-in hybride wagens werden er in totaal 13497 milieuvriendelijke wagens ingeschreven of een aandeel van 4.17 %, terwijl dit in 2015 3388 en in 2016 9126 exemplaren waren.   Van januari 2018 tot en met december 2018 werden er 10.097 milieuvriendelijke wagens inschreven, wat overeenkomt met een aandeel van 4,04%.

Inschrijvingen 2017 (1)

Aantal milieuvriendelijke voertuigen in Vlaams park

Op 1 september 2018 waren er 40.216 milieuvriendelijke voertuigen in het Vlaamse park. Dit komt overeen met 1,13% van het wagenpark.

Elektrisch voertuigenpark opgesplitst naar type

Van alle elektrische voertuigen in Vlaanderen zijn meer dan de helft 2-,3- en 4-wielers.  Zowel het absolute als het relatieve aandeel 2-, 3-,4- wielers is sterk toegenomen t.o.v. 2016. Sinds 2016 is de registratie van speed pedelecs verplicht wat mede deze stijging verklaart. Het absolute aantal bestelwagens stagneert waardoor het aandeel verlaagt.  Het aandeel bussen, vrachtwagen en trekkers blijft zeer laag.

Aantal milieuvriendelijke voertuigen in het Vlaamse park Elektrisch voertuigenpark

Inschrijving nieuwe milieuvriendelijke personenwagens in  Vlaanderen

De inschrijving van nieuwe milieuvriendelijke personenwagens neemt fors toe in Vlaanderen maar blijft in absolute aantallen relatief klein. In 2017 werden er 13497 nieuwe milieuvriendelijke wagens ingeschreven, een toename met 48%.

Inschrijving nieuwe personenwagens in Vlaanderen naar type

Van alle nieuwe inschrijvingen bedraagt het aandeel milieuvriendelijke wagens 4.17 %. Hierbij nemen de plug-in hybride wagens het grootste aandeel voor hun rekening.

Aantal milieuvriendelijke wagens bij inschrijving personenwagens 1 Inschrijvingen personenwagens 2017

 

Hoeveel milieuvriendelijke wagens zijn er in Vlaanderen?

Evolutie wagenpark in Vlaanderen en aandeel milieuvriendelijke wagens:

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20181

aandeel

Batterij-elektrische wagens

441

671

1.287

2.229

3.732

5.547

6.834

0,19%

Plug-in hybride wagens

29

220

448

2.122

7.767

18.216

24.087

0,68%

Totaal elektrische wagens

539

1.082 

2.110

5.075

11.499

23763

30.935

0,87%

CNG-wagens

184

268

998

1.537

3.727

6221

9.281

0,26%

Totaal aantal wagens

3.218.892

3.243.513

3.296.689

3.347.610

3.405.291

3.507.886

3.549.377

 

1op 1/9/2018

Nieuwe inschrijvingen personenwagens Vlaanderen 2017:

 

aantal

aandeel

Batterij-elektrische wagens

1.979

0,61%

Plug-in hybride wagens

8.841

2.90%

Totaal elektrische wagens

10.820

3.51%

CNG-wagens

2.137

0.66%

Andere voertuigen

310.082

95,83%

Totaal aantal inschrijvingen

323.579