Cijfers en statistieken

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers in België en Vlaanderen. Om deze cijfers ook in een Europees perspectief te plaatsen kan u terecht op het European Alternative Fuels Observatory.

Inschrijvingen van nieuwe wagens in Vlaanderen per brandstof en per eigenaar. Januari - december 2016

Van januari tot en met december 2016 werden 1529 elektrische wagens ingeschreven. Er werden ook 2007 CNG wagens ingeschreven. Samen met de plug-in hybride wagens werden er in totaal 9126 milieuvriendelijke wagens ingeschreven of een aandeel van 2,9%, terwijl dit in 2015 3388 exemplaren waren. 

      BEDRIJF PARTICULIER TOTAAL %
Benzine    

39.284

99.190 138.474 44.6%
Diesel     126.500 29.914 156.414 50,4%
Hybride benzine Plug in Range extender 263 11 274 0,1%
    No Range extender 4.682 250 4.932 1,6%
  No plug-in   3.389 2.619 6.008 1,9%
Totaal Hybride Benzine     8.334 2.880 11.214 3,6%
Hybride Diesel Plug in   378 6 384 0,1%
  No plug-in   210 11 221 0,1%
Totaal Hybride Diesel     588 17 605 0,2%
Electrisch Batterij   974 554 1.528 0,5%
  Brandstofcel   1 0 1 0,00%
Totaal Electrisch     975 554 1.529 0,5%
CNG     1062 945

2.007

0,6%
LPG     24

79

103 0,0%
Totaal     176.767 133.579 310.346 100,0%
             
Bron : FEBIAC            

 

Aantal milieuvriendelijke voertuigen in Vlaams park

Op 1 januari 2017 waren er 16 075 milieuvriendelijke voertuigen in het Vlaamse park. Dit komt overeen met 0,46% van het wagenpark.

Elektrisch voertuigenpark opgesplitst naar type

Van alle elektrische voertuigen in België zijn meer dan de helft personenwagens. Het aandeel bussen, vrachtwagen en trekkers is laag.

Aantal milieuvriendelijke voertuigen in Vlaams park_geentitel Elektrisch voertuigenpark opgesplitst naar type_geentitel

Inschrijving nieuwe milieuvriendelijke personenwagens in  Vlaanderen

De inschrijving van nieuwe milieuvriendelijke personenwagens neemt fors toe in Vlaanderen maar blijft in absolute aantallen relatief klein. In 2016 werden er 9126 nieuwe milieuvriendelijke wagens ingeschreven, een toename met 169%.

Inschrijving nieuwe personenwagens in Vlaanderen naar type

Van alle nieuwe inschrijvingen bedraagt het aandeel milieuvriendelijke wagens 2,94%. Hierbij nemen de plug-in hybride wagens het grootste aandeel voor hun rekening.

inschrijving nieuwe wagens CPT Vlaanderen_geen titel inschrijving nieuwe wagens Vlaanderen2016_geentitel.png